Cennik
SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH I OKRESOWYCH - CENNIK


 • Wyliczenie podatku VAT - 50,00 zł
 • Wyliczenie podatku PIT pracownicy - 50,00 zł
 • Wyliczenie podatku CIT - 50,00 zł
 • Wyliczenie podatku PIT-5/ PIT-28 od 1 osoby - 100,00 zł
 • Dokumenty rozliczeniowe pracowników wraz z kartą przychodów, rozliczenie ZUS, dokumentacja kadrowa od 1 osoby - 50,00 zł
 • Dokumenty rozliczeniowe ZUS pracodawcy od 1 osoby - 50,00 zł
 • Dokumenty zgłoszeniowe ZUS od 1 osoby - 50,00 zł
 • Informacja o uzyskanych dochodach PIT-11/PIT-8B/PIT-8A od 1 osoby - 50,00 zł
 • Zamknięcie roku KPiR, Ewidencji przychodu - opłata za jak za grudzień
 • Bilans, zamknięcie roku (księgi handlowe) - opłata za jak za grudzień
 • Roczne zeznanie o wysokości dochodu ( bez ulgi mieszkaniowej) do 10 źródeł przychodu od 1 osoby - 50,00 zł
 • Roczne zeznanie o wysokości dochodu ( z ulgami mieszkaniowymi) do 10 źródeł przychodu od 1 osoby - 70,00 złPROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH - CENNIK


Do 30 wpisów miesięcznie:

 • Księgi rachunkowe -1000,00 zł
 • Ewidencja przychodu - 200,00 zł
 • Księga Przychodów i Rozchodów - 300,00 zł
 • Ewidencje VAT - 100,00 zł

Każde następne 10 zapisów

 • Księgi rachunkowe - 35,00 zł
 • Ewidencja przychodu - 15,00 zł
 • Księga Przychodów i Rozchodów - 20,00 zł
 • Ewidencje VAT - 20,00 złPOZOSTAŁE USŁUGI KSIĘGOWE


 • Deklaracja VAT UE - 50,00 zł / szt.
 • Załączniki do w/w deklaracji - 30,00 zł / szt.
 • Deklaracja INTRASTAT - 50,00 zł / szt.
 • Załączniki do INTRASTAT - 30,00 zł / szt
 • Deklaracja PIT11 - 20,00 zł / szt.
 • Przygotowanie korekty deklaracji podatkowej wynikające z winy Zlecającego - 50,00 zł / sztZEZNANIA ROCZNE - CENNIK


 • Sam podatnik do 10 źródeł przychodu - 50,00 zł / szt.
 • Sam podatnik powyżej 10 źródeł przychodu - ustalane indywidualnie
 • Małżeństwo razem do 10 źródeł przychodu - 100,00 zł
 • Małżeństwo razem powyżej 10 źródeł przychodu - ustalane indywidualnieINNE USŁUGI


 • Przygotowanie dokumentów finansowych do banku - nie mniej niż 200,00 zł
 • Odbiór odpisu z KRS - 100,00 zł + zwrot poniesionych kosztów
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu w ZUS - 100,00 zł + zwrot poniesionych kosztów
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym - 100,00 zł + zwrot poniesionych kosztów
 • Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego - 100,00 zł + zwrot poniesionych kosztów
 • Złożenie deklaracji lub zeznania za potwierdzenie bezpośredni o w Urzędzie Skarbowym (dotyczy tylko m.st. Warszawy) - 50,00 zł / szt.
 • Przygotowanie umowy o pracę - 50,00 zł / szt.
 • Opracowanie zakładowego planu kont - ustalane indywidualnie od 500,00 zł
 • Opracowanie polityki rachunkowości -ustalane indywidualnie od 500,00 zł
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -150,00 zł / godzina

Masz pytania dotyczące oferty i cen usług księgowych? Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym!

Kontakt