Oferta

1Pełna księgowość, czy uproszczona księgowość?
Nasze biuro rachunkowe oferuje usługi pełnej i uproszczonej księgowości. To z jakiego typu księgowości musisz korzystać zależy od kilku czynników. Jedne firmy są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, a inne mogą korzystać z uproszczonej formy - książki przychodów i rozchodów. Usługa pełnej księgowości dotyczy spółek osobowych, kapitałowych, w tym również w organizacji, spółek cywilnych (oprócz spółek cywilnych osób fizycznych), jak i pozostałych osób prawnych. Dodatkowym warunkiem prowadzenia pełnej księgowości jest limit osiągniętych w poprzednim roku obrotowym przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Jeśli prowadzisz firmę w którejś z wymienionych wyżej form działalności i przychody netto z sprzedaży wymienionych wyżej towarów wynoszą ponad 1 200 000 euro, wówczas jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.
2Co nasze biuro oferuje Klientom w ramach usług księgowych
Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład, których wchodzą: • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów, • rozliczania w zakresie podatku dochodowego, • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego, • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT, • rozliczania w zakresie podatku VAT, • sporządzania sprawozdań finansowych, • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych, • opracowywaniu wniosków kredytowych, • opracowywania Zakładowych Plantów Kont, • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów, • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, • udzielamy porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.
3Jakie są zalety korzystania z usług księgowych oferowanych przez nasze biuro rachunkowe?
Usługi księgowe świadczone są przez nasze biuro rachunkowe w sposób mobilny. Wszelkie dokumenty odbieramy od naszych Klientów samodzielnie. Co to oznacza? Oznacza to, że zamiast umawiania się na spotkanie w biurze i poświęcenia cennego czasu na dostarczenie dokumentów, będziesz mógł się zająć czymś pożytecznym dla swojej firmy. Ponadto dbamy o to, aby usługi księgowe były świadczone w sposób profesjonalny i skrupulatny. Dotrzymujemy terminów i uczciwie rozliczamy się z naszymi Klientami. Skorzystaj z usług księgowych już dziś!

1Doradztwo podatkowe i reprezentacja Klientów
Staramy się w ramach prawa i naszych możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych. W zakresie usług podatkowych nasze biuro rachunkowe proponuje przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie). Pomożemy Państwu, reprezentując w postępowaniu podatkowym. Naszym pracownikom udało się zażegnać niejeden spór z urzędem skarbowym poprzez szybką i właściwą reakcję. Jeżeli jednak podatnik jest już w sporze z organami podatkowymi to bronimy go na każdym etapie postępowania ze skargą do NSA włącznie.
2Wypełnianie i składanie zeznań podatkowych
Usługi podatkowe kierowane są zarówno do naszych partnerów biznesowych, jak i do osób indywidualnych. W ramach usług podatkowych zajmujemy się standardowo doradztwem podatkowym, ale także wypełnianiem i składaniem zeznań podatkowych. Szybko i rzetelnie rozliczymy każdy PIT: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Sprawdzamy także deklaracje podatkowe pod względem formalnym. Wypełnione deklaracje podatkowe wysyłamy w imieniu Klienta przez internet.
3Usługi podatkowe naszego biura rachunkowego - dlaczego warto?
Możemy wyróżnić kilka bardzo ważnych atutów naszego biura rachunkowego. Po pierwsze zgromadziliśmy w jednym miejscu wyjątkowych specjalistów związanych z prawem podatkowym. Doradztwo prawne to usługa bazująca na ogromnej wiedzy naszych pracowników, ale także umiejętności śledzenie najnowszych nowelizacji prawnych. Po drugie polecamy nasze usługi podatkowe dlatego, że wykonujemy każde zadanie z dbałością o szczegóły. A po trzecie warto jest skorzystać z usług podatkowych, dlatego że jest to wygodne i atrakcyjne cenowo rozwiązanie.

1Usługi kadrowe
Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac. Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość jest to usługa dodatkowa. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć biuru tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.
2Czym jest outsourcing kadr i płac
Co raz częściej przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z usług zewnętrznych firm. Jest to rozwiązanie korzystne ze względów finansowych. Outsourcing kadr i płac jest to powierzenie opieki nad prowadzeniem kadr i płac zewnętrznej firmie księgowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy ograniczają koszty zatrudniania pracowników, gwarantując sobie wysokiej klasy specjalistów. Outsourcing kadr i płac jest szczególnie polecany firmom, które zatrudniają pracowników zdalnie, lub prowadzą biznes w internecie.
3Co wchodzi w skład obsługi kadr i płac?
sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ!!!, • drukowanie przelewów na składki ZUS. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów nasze biuro rachunkowe dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura rachunkowego Poltax.

1Komu polecana jest windykacja?
Bardzo często niestety, zdarza się że przedsiębiorca jest tak zajęty prowadzeniem działalności i tak skoncentrowany na najważniejszym celu jakim jest osiąganie zysku, lub też powierza sprawy formalne osobom, które jak później się okazuje nie do końca były godne zaufania, że zaniedbuje jako "mniej istotne" wymogi formalne prowadzenia tej działalności w szczególności związane z obowiązkami wobec fiskusa i ZUS. W takim momencie, jeżeli Państwo stwierdzą, że faktycznie powstały u Państwa jakiekolwiek zaległości lub też nie są Państwo pewni czy prowadzone rozliczenia, ewidencji, itd. są prowadzone prawidłowo, zachęcamy do skorzysta z usług Twojego Biura Rachunkowego.
2Windykacja bezpośrednia
Nasi pracownicy przeprowadzą audyt dokumentacji, wskażą problemy i zaproponują rozwiązania optymalne do Państwa potrzeb. Podstawą prawidłowo przeprowadzonej windykacji jest windykacja bezpośrednia. Windykacja bezpośrednia to uzyskanie możliwie największej ilości informacji o Dłużniku. Dzięki windykatorom terenowym, zlokalizowanych w największych województwach oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy, szybko, skutecznie i bez kosztowo odzyskujemy wierzytelności w Całym Kraju.
3Windykacja - szczegóły usługi
Ustalone wynagrodzenie za windykację (zazwyczaj jest to kilka procent) pobierane jest tylko i wyłącznie od skutecznie odzyskanych kwot. W związku z tym, iż wynagradzani jesteśmy od wyniku naszej pracy windykacyjnej, zależy nam na maksymalnym skróceniu czasu jej trwania (średni czas prowadzonych spraw wynosi 5 tygodni). Windykacja przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności Dłużnika lub też miejscu zamieszkania, z wykorzystaniem wszelkich prawem dozwolonych metod nacisku na Dłużnika. Działania prewencyjne pozwalają nam dostrzec prawdziwą sytuację Dłużnika, ustalić jego stan majątkowy, dobrać odpowiednia narzędzia windykacyjne oraz w przypadku konieczności zabezpieczyć dochodzone należności.

1Dlaczego warto powierzyć obsługę zamówień publicznych naszemu biuru rachunkowemu?
Wciąż rosnąca wartość rynku zamówień publicznych staje się strategicznym elementem działalności podmiotów prawa w Europie. W Polsce proces ten dynamizowany jest absorpcją funduszy unijnych przez instytucje i przedsiębiorców. Osiągnięcie zamierzonego celu merytorycznego warunkowane jest znajomością stale zmieniającego się prawa oraz procedur zamówień publicznych. Biuro rachunkowe Poltax posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora zamówień publicznych jak i innych. Wieloletnia praktyka pozwoliła wypracować standardy kompleksowego i profesjonalnego podejścia do problemów zamawiających i wykonawców.

Pracownicy naszego biura rachunkowego chętnie odpowiedzą na Twoje pytania ofertowe


[contact-form-7 id="22" title="Contact page"]