Różnice między bilansem a rachunkiem zysków i strat
13 lipca, 2023
Korzyści z prowadzenia księgowości w chmurze
13 lipca, 2023

Przepisy dotyczące rozliczania podatku CIT (podatku od dochodów osób prawnych) są istotne dla każdej firmy. Prawidłowe zrozumienie tych przepisów jest kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnych kar i konsekwencji prawnych. W tym artykule omówimy najważniejsze przepisy dotyczące rozliczania podatku CIT i jak biuro rachunkowe może Ci w tym pomóc.

 1. Obowiązek rozliczenia CIT:
  • Podatek CIT muszą rozliczać wszystkie spółki prawa handlowego, w tym spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne.
  • Obowiązek rozliczenia podatku CIT dotyczy również jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych w formie spółki z o.o.
 2. Terminy rozliczeń CIT:
  • Rozliczenie podatku CIT należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
  • Możliwe jest rozłożenie płatności CIT na raty, jednak należy zgłosić tę potrzebę w deklaracji podatkowej.
 3. Stawki podatku CIT:
  • Obecnie stawka podatku CIT wynosi 19%.
  • W przypadku mikroprzedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria, możliwa jest preferencyjna stawka podatku CIT w wysokości 9%.
 4. Zwolnienia i ulgi:
  • Istnieją pewne zwolnienia i ulgi, które mogą pomóc firmom obniżyć obciążenie podatkowe.
  • Przykłady to zwolnienie dla spółek holdingowych, zwolnienie dla nowo powstałych firm, czy ulgi inwestycyjne.
 5. Wymogi dokumentacyjne:
  • W celu prawidłowego rozliczenia podatku CIT, firma musi prowadzić odpowiednią dokumentację, taką jak księgi rachunkowe, faktury, umowy, itp.
  • Biuro rachunkowe może pomóc w prowadzeniu i organizacji dokumentacji oraz przygotowaniu pełnej deklaracji CIT.

Biuro rachunkowe jest Twoim partnerem w zrozumieniu i prawidłowym wypełnianiu obowiązków związanych z rozliczaniem podatku CIT. Nasi eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie, które pomogą Ci skutecznie zarządzać podatkami i uniknąć ewentualnych nieprawidłowości.

Komentarze są wyłączone.