Nasze biuro rachunkowe pragnie być partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, partnerem, który rozumie ich potrzeby i wspiera w rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie usług księgowych i finansowych.

Usługi księgowe dla firm - oferta przygotowana przez nasze biuro rachunkowe w Toruniu

Nasze biuro rachunkowe

Jesteśmy najlepsi dlatego, że naszych Klientów traktujemy jak partnerów w biznesie .

Zatrudniamy wybitnych specjalistów, którzy opiekują się Klientami z ogromnym zaangażowaniem. Świadczymy mobilne usługi księgowe, gdyż Twój komfort jest dla nas najważniejszy.

Więcej

Współpraca z naszym biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym wyglądają następująco:

Po podpisaniu umowy z naszym biurem rachunkowym klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dokumentów sprzedaży np faktur, rachunków oraz ewidencjonowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura rachunkowego w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego kuriera.

Biuro rachunkowe Poltax sporządza odpowiednie rejestry podatkowe:

  • Księgi Rachunkowe,
  • Księga Przychodów i Rozchodów,
  • w odpodwiednich przypadkach rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,

Na podstawie ewidencjonowanych dokumentów sporządzane właściwe deklaracje, które dostarczamy do urzędów skarbowych.

W przypadku zaistnienia konieczności złożenia jakichkolwiek wyjaśnień biuro rachunkowe Poltax reprezentuje swoich klientów w odpowiednich urzędach.

Usługi księgowe i kompleksowa obsługa finansowo-księgowa realizowana przez nasze biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez nasze biuro rachunkowe. Co zatem składa się na pełną obsługę? Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura rachunkowego musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego. Biuro rachunkowe poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów.

Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe, częstokroć w języku angielskim. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym, bądź przed NSA. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Nasze biuro rachunkowe udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.Często też klienci chcą od biura innych, nietypowych usług - jak np. wysyłka korespondencji firmy, windykacja należności. Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy biura rachunkowego jest umiejętność przyjmowania i składania wyjaśnień w przypadku ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych, spowodowanych np przez wystąpienie o zwrot podatku VAT. Zdarza się że księgowi biura rachunkowego obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, przez co nabyliśmy ogromne doświadczenie jak postępować w takich przypadkach i bronić efektów swej pracy, przed skutkami niejednoznacznej interpretacji przepisów. Wszyscy nasi klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Możemy zostać Twoim partnerem w biznesie! Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym!