Nasze biuro rachunkowe pragnie być partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, partnerem, który rozumie ich potrzeby i wspiera w rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie usług księgowych i finansowych.

[contact-form-7 id="23" title="Newsletter"]

Usługi księgowe dla firm - oferta przygotowana przez nasze biuro rachunkowe w Toruniu

 


Księgowość online z aplikacją do fakturWspółczesna księgowość online to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco ułatwia prowadzenie spraw finansowych przedsiębiorstw. Biura rachunkowe, takie jak nasze , oferują klientom dostęp do zaawansowanych programów księgowości online, które skutecznie odpowiadają na ich potrzeby. Dzięki temu rozwiązaniu, zarówno księgowi, jak i przedsiębiorcy zyskują wiele korzyści.

Programy księgowe online są zaprojektowane w taki sposób, aby być uniwersalne i dostosowywalne do różnych rodzajów działalności. Są one łatwe w obsłudze i umożliwiają szybki dostęp do danych i dokumentów. Przedsiębiorcy nie muszą już samodzielnie wykonywać żmudnych i czasochłonnych rozliczeń, ponieważ biuro rachunkowe zajmuje się nimi profesjonalnie. Dzięki temu, mają pewność, że ich księgi są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez wykwalifikowaną osobę.

Programy księgowe online oferują wiele różnorodnych funkcji, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i rozmiaru przedsiębiorstwa. Twórcy tych programów skupiają się na zapewnieniu łatwości obsługi zarówno dla księgowych, jak i przedsiębiorców. Ważne jest, aby programy były łatwe w instalacji, aktualizacji oraz aby zapewniały wsparcie techniczne. Oczywiście, zawsze należy upewnić się, że wykorzystywane oprogramowanie jest legalne i posiada wymagane licencje. Ponadto, programy muszą spełniać warunki określone w ustawie o rachunkowości oraz gwarantować bezpieczeństwo danych.

Wśród wielu funkcji oferowanych przez programy księgowe online można wymienić: rozbudowę i modyfikację planów kont, wystawianie faktur i gromadzenie innych dokumentów firmowych, przekazywanie dokumentów w formie skanów, dostęp do informacji o finansach, a także kontrolę nad podatkami i składkami ZUS. Kolejnym atutem księgowości online jest możliwość stałego kontaktu z księgowym, który monitoruje proces rozliczeń i jest dostępny dla klienta w razie pytań lub wątpliwości.

Decydując się na księgowość online przy wsparciu doświadczonego biura rachunkowego, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, podczas gdy biuro zajmuje się sprawami podatkowymi. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że ostateczną odpowiedzialność za firmę i dokumenty ponosi przedsiębiorca. Biuro rachunkowe operuje na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów, a zadaniem przedsiębiorcy jest dostarczenie ich w komplecie.

Nasze biuro rachunkowe

Jesteśmy najlepsi dlatego, że naszych Klientów traktujemy jak partnerów w biznesie .

Zatrudniamy wybitnych specjalistów, którzy opiekują się Klientami z ogromnym zaangażowaniem. Świadczymy mobilne usługi księgowe, gdyż Twój komfort jest dla nas najważniejszy.

Więcej

Współpraca z naszym biurem rachunkowym

Zasady współpracy z biurem rachunkowym wyglądają następująco:

Po podpisaniu umowy z naszym biurem rachunkowym klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dokumentów sprzedaży np faktur, rachunków oraz ewidencjonowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura rachunkowego w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego kuriera.

Biuro rachunkowe Poltax sporządza odpowiednie rejestry podatkowe:

  • Księgi Rachunkowe,
  • Księga Przychodów i Rozchodów,
  • w odpodwiednich przypadkach rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,

Na podstawie ewidencjonowanych dokumentów sporządzane właściwe deklaracje, które dostarczamy do urzędów skarbowych.

W przypadku zaistnienia konieczności złożenia jakichkolwiek wyjaśnień biuro rachunkowe Poltax reprezentuje swoich klientów w odpowiednich urzędach.

Możemy zostać Twoim partnerem w biznesie! Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym!

13 lipca, 2023

Rozliczanie kosztów i przychodów związanych z importem towarów

Import towarów to ważny proces dla wielu firm, który wymaga dokładnego rozliczenia kosztów i przychodów. W tym artykule omówimy zasady rozliczania kosztów i przychodów związanych z […]
13 lipca, 2023

Przygotowanie się do końca roku podatkowego i rozliczenia rocznego

Koniec roku podatkowego to ważny okres dla przedsiębiorców, który wymaga odpowiedniego przygotowania i złożenia rozliczenia rocznego. W tym artykule omówimy, jak przygotować się do końca roku […]
13 lipca, 2023

Korzyści z prowadzenia księgowości w chmurze

Prowadzenie księgowości w chmurze staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorstw. To nowoczesne rozwiązanie ma wiele korzyści do zaoferowania. W tym artykule omówimy korzyści z prowadzenia […]
13 lipca, 2023

Przepisy dotyczące rozliczania podatku CIT

Przepisy dotyczące rozliczania podatku CIT (podatku od dochodów osób prawnych) są istotne dla każdej firmy. Prawidłowe zrozumienie tych przepisów jest kluczowe, aby uniknąć niepotrzebnych kar i […]
13 lipca, 2023

Różnice między bilansem a rachunkiem zysków i strat

Bilans i rachunek zysków i strat są dwoma ważnymi elementami sprawozdawczości finansowej każdej firmy. Oba dokumenty dostarczają informacji o kondycji finansowej i wynikach operacyjnych przedsiębiorstwa, jednak […]
13 lipca, 2023

Obowiązki księgowego zatrudnionego w firmie: Kluczowa rola biura rachunkowego w utrzymaniu sprawnej księgowości

W biurze rachunkowym pełnienie roli księgowego to zadanie wymagające odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i precyzji. Księgowy odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej i sprawnej księgowości w firmie. […]
13 lipca, 2023

Korzyści z korzystania z oprogramowania księgowego: Dlaczego biuro rachunkowe poleca tę nowoczesną technologię?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, w tym również w księgowości. Oprogramowanie księgowe stało się nieodłącznym narzędziem dla biur rachunkowych, które […]
13 lipca, 2023

Skuteczne planowanie budżetu firmy: Jak biuro rachunkowe pomaga w osiąganiu finansowej stabilności

Planowanie budżetu jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy. W tym artykule dowiesz się, dlaczego skuteczne planowanie budżetu jest istotne i jak biuro rachunkowe może Ci w […]
13 lipca, 2023

Podstawowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych: Jak biuro rachunkowe zapewnia zgodność z przepisami

Podatek dochodowy od osób prawnych jest jednym z kluczowych obciążeń podatkowych dla firm. W tym artykule dowiesz się, jak biuro rachunkowe może pomóc Ci w prawidłowym […]

Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość?

Prowadzenie księgowości jest istotnym elementem dla większości przedsiębiorstw i organizacji. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie finansami i kontroli nad sytuacją finansową firmy. W zależności od rodzaju działalności i wielkości przedsiębiorstwa, istnieją określone przepisy dotyczące prowadzenia księgowości. Przyjrzyjmy się bliżej, kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość.

Spółki handlowe, takie jak spółki osobowe i kapitałowe, oraz spółki w organizacji są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Pełna księgowość, zwana także księgą handlową, podlega szczegółowym przepisom opisanym w ustawie o rachunkowości. Jej celem jest pokazywanie w przejrzysty sposób sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w tym rentowności, płynności i gospodarności. Spółki handlowe są zobowiązane do rejestracji wszystkich operacji finansowych zgodnie z przepisami prawa.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie podlegające ustawie o rachunkowości muszą również prowadzić pełną księgowość, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży, produktów i operacji finansowych przekraczają równowartość 2 000 000 euro w polskiej walucie w poprzednim roku obrotowym.

Ponadto, istnieje grupa jednostek organizacyjnych działających w określonych branżach, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości niezależnie od wielkości przychodów. Należą do nich jednostki działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Te jednostki są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, niezależnie od wysokości swoich przychodów.

Województwa, powiaty, gminy i ich związki również są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, niezależnie od wielkości przychodów. Dotyczy to również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale generujących przychód. Wyjątkiem są spółki cywilne osób fizycznych i spółki jawne osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Stowarzyszenia i fundacje, nawet jeśli ich jedynym źródłem przychodów są składki członkowskie, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w Polsce również muszą prowadzić pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Ponadto, istnieją inne odmiany księgowości, takie jak rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, bankowa i budżetowa, które mogą mieć zastosowanie w różnych kontekstach i branżach.

W przypadku osób fizycznych, które nie spełniają wymagań dotyczących prowadzenia pełnej księgowości, istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Jest to forma prowadzenia księgowości dostosowana do mniejszej skali działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą prowadzić KPiR, jeśli ich przychody netto z działalności gospodarczej nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro w polskiej walucie.

Księgowość obejmuje wiele zadań i obowiązków, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatków i składek ZUS oraz zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prowadzenie księgowości może być złożonym procesem, dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych, które oferują wsparcie i doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości.

Każde przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę na odpowiednie prowadzenie księgowości, aby spełniać wymogi prawne, utrzymywać kontrolę nad finansami i dostarczać rzetelne informacje zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W przypadku wątpliwości lub potrzeby szczegółowej porady dotyczącej prowadzenia księgowości, zawsze warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami z dziedziny rachunkowości i prawa.

 

Zakładanie firm i spółek w Toruniu

Profesjonalne usługi dla Twojego sukcesu!

Planujesz założyć własną firmę w Toruniu? Szukasz profesjonalnego wsparcia i kompleksowej obsługi w zakresie zakładania firm i spółek? Jesteś we właściwym miejscu! Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych i administracyjnych związanych z zakładaniem firm, spółek oraz rejestracją działalności gospodarczej. Oferujemy pełne spektrum usług dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Po pierwsze, jako doświadczeni eksperci w zakresie zakładania firm i spółek, posiadamy bogate portfolio udanych projektów, które przyczyniły się do sukcesu wielu przedsiębiorców w Toruniu i okolicy. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwalają nam skutecznie przeprowadzić Cię przez cały proces zakładania firmy, zapewniając Ci spokój i pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Oferujemy szeroki zakres usług, które obejmują m.in.:

Zakładanie firm: Pomagamy w procesie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych i spółek partnerskich. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, wypełniamy wnioski i doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla Twojej działalności.

Zakładanie spółek: Specjalizujemy się w rejestracji spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz spółki akcyjne (S.A.). Wspieramy Cię na każdym etapie tworzenia spółki, począwszy od sporządzenia umowy spółki, aż po przeprowadzenie formalności rejestracyjnych.

Rejestracja działalności gospodarczej: Pomagamy w rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zapewniamy kompleksowe wsparcie w wypełnianiu wniosku rejestracyjnego oraz dostarczamy niezbędne informacje na temat wymaganych dokumentów i procedur rejestracyjnych.

Doradztwo i konsultacje: Nasz zespół doświadczonych doradców i prawników służy Ci fachową pomocą i poradami na każdym etapie zakładania firmy. Doradzamy w kwestiach wyboru odpowiedniej formy prawnej, planowania podatkowego oraz innych aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obsługa formalności: Zapewniamy kompleksową obsługę formalności związanych z zakładaniem firm i spółek, w tym przygotowanie umów, dokumentów rejestracyjnych, zgłoszeń do urzędów i instytucji, a także pomoc w otwarciu rachunku bankowego dla Twojej nowo powstałej firmy.

Działając w oparciu o najlepsze praktyki i aktualną wiedzę prawną, zapewniamy Ci skuteczne i efektywne rozwiązania, które umożliwią Ci szybkie i bezproblemowe założenie firmy w Toruniu. Nasze usługi są skierowane zarówno do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej od podstaw, jak i do tych, którzy chcą przekształcić istniejącą firmę lub spółkę.

Przykładamy ogromną wagę do jakości obsługi i indywidualnego podejścia do każdego klienta. Nasz profesjonalny zespół zapewni Ci pełne wsparcie na każdym etapie procesu zakładania firmy, dbając o szczegóły i zapewniając Ci spokój umysłu.

Jeśli szukasz zaufanego partnera, który pomoże Ci w zakładaniu firmy w Toruniu, skontaktuj się z nami już dziś! Nasi eksperci są gotowi udzielić Ci kompleksowej i profesjonalnej pomocy. Razem z nami osiągniesz sukces w biznesie!

Usługi kadrowo-płacowe Toruń

Usługi kadrowo-płacowe są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy. Jeśli poszukujesz skutecznego wsparcia w zarządzaniu kadrą pracowniczą, to doskonale trafiłeś! Oferujemy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe, zoptymalizowane pod kątem lokalnego rynku, w tym usługi kadrowe w Toruniu.

Usługi kadrowo-płacowe obejmują szeroki zakres działań związanych z administracją kadrową i rozliczeniami płacowymi. Nasz doświadczony zespół specjalistów z Torunia zapewni Ci profesjonalne wsparcie w obszarze zarządzania pracownikami, abyś mógł skupić się na rozwoju swojej działalności.

Nasze usługi kadrowo-płacowe obejmują:

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników - dbamy o kompleksową dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników, taką jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, oświadczenia, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne dokumenty związane z procesem zatrudnienia.
  • Ewidencję czasu pracy - pomagamy w prowadzeniu i kontrolowaniu ewidencji czasu pracy, w tym obliczaniu nadgodzin, urlopów, zwolnień lekarskich i innych form nieobecności pracowników.
  • Rozliczenia płacowe - przygotowujemy rozliczenia płacowe, uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia, potrącenia, składki ZUS, podatki oraz inne obowiązkowe odpisy.
  • Deklaracje i raporty - zajmujemy się sporządzaniem i składaniem deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS oraz innych raportów wymaganych przez odpowiednie instytucje.
  • Obsługę rozliczeń związanych z wynagrodzeniem - pomagamy w rozliczaniu premii, nagród, dodatków, świadczeń socjalnych i innych składników wynagrodzenia.
  • Aktualizacje związane z przepisami prawa - śledzimy zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, aby zapewnić Ci zgodność z obowiązującymi regulacjami.
  • Doradztwo kadrowe - służymy fachowym doradztwem w zakresie kadrowym, odpowiadając na Twoje pytania i wspierając Cię w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników.

Korzystając z naszych usług kadrowo-płacowych, zyskasz pewność, że wszystkie formalności związane z zarządzaniem kadrami zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki temu będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju swojej firmy, mając pewność, że aspekty związane z kadrami są w dobrych rękach.

Skorzystaj z naszych usług kadrowo-płacowych w Toruniu i zaoszczędź czas oraz uniknij ryzyka błędów związanych z zarządzaniem kadrami. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach kadrowych i umówić się na spotkanie.